Historikk

2001:

Steder koret har sunget:
Kroken kapell
Svarstad kirke
Styrvoll kirke
Hem kirke
Stolpehuset i Kjærra
Breidablikk
Sykehjemmet i Lardal
Gavelstad Gjestegård
Klokkergården
Svarstad bedehus
Nordgardsetra
Butikkene i SvarstadØstre Halsen kirke
Tjølling kirke
Langestrand kirke
Hvarnes kirke
Kvelde kirkeVeierland kirke
Vassås kirke
Misjonskirken i Skien
Efteløt kirke
Søm kirke, Kristiansand
Grim kirke, Kristiansand
St. Nicholas Minster, Great Yarmouth
Bergh Apton ChurchØstre Kvelde bedehus
Efteløt menighetshusHvittingfoss viseklubb
Vittingen kulturhus
Hedrum bygdetun
Ibsenhuset i Skien

Den 11. oktober 2001 startet det hele. Eller kanskje vi skal si: Eventyret? Mangt og meget har vi opplevd gjennom disse 10 årene.

På den første øvelsen, som ble avholdt i Svarstad kirke, dukket det opp 16 personer. Neste gang var vi omkring 25.

Den offentlige debuten var i Kroken kapell den 15. november. Kret lever, men huset som kapell er historie.

Den 02. desember sang vi på en adventstund i Hem kirke.

I alt hadde vi 11 øvelser den første høsten.

2002:
Allerede i vårt første hele år som kor la vi lista ganske høyt, og klemte til med et prosjekt vi kalte: «Små og store synger Bach og Händel og mere til». Sammen med Sankta Sunnivas Kammerkor, Sankt Mikaels Guttekor og Lardal Barnekor, sang vi deler av Messias og en av Bachs kantater med orkester og solister.

To øvingshelger hadde vi den våren.
Helgen 13.-15. mars hadde vi øvingshelg i Lardal. Søndag 15. mars bidro hele koret med Hallelujakoret som postludium ved gudstjenesten i Svarstad kirke. Generalprøve og konserter fant sted 19.-20. april, lørdagen i Østre Halsen kirke og 2 konserter i Svarstad kirke på søndagen. Prosjektet var absolutt en suksess.

Så mye annet fikk vi egentlig ikke til denne våren.

Høsten samme år gikk vi videre med Messias og satte opp et ganske stort utdrag av verket med de samme korene som i vårens prosjekt. Øvingshelg i november.
10. desember var det konsert i ØStre Halsen kirke og 11. desember i Svarstad kirke.

01. desember sang vi ved en gudstjeneste i Svarstad kirke.

I alt hadde vi 33 øvelser dette året + 3 øvingshelger. Så totalt sett et ganske aktivt år på øvingsfronten.

2003:
Dette året startet ikke bra. Vi måtte bite i det sure eplet og gå over til å synge trestemt, fordi vi manglet menn. Dette var en dårlig løsning; for mørkt for tenorer og for lyst for basser. Stemningen var ikke veldig god akkurat da.

I mars kom det et tilbud som vi gamblet på, for det var nettopp gambling vi drev med… Vi ble invitert til England og byen Great Yarmouth for å synge julesanger på norsk. Vi takket ja, vel vitende om at vi ikke hadde mannskaper til å kunne gjennomføre prosjektet. Vi satset alt på ett kort og håpet at mannsproblemet ville løse seg når vi kunne vinke med en Englandstur innunder jul. Det stemte. Mennene kom, om ikke i hopetall, så i tilstrekkelig antall til at Englandsturen kunne gjennomføres som planlagt.

Allerede i april startet vi med julsangene.

15. mai tok vi bilde av koret som skulle sendes til England.

Hele året ble i grunn preget av julesanger og svært lite annet. Men det var kanskje nødvendig for å komme vel i havn.

28. nov – 1.des var vi i England for første gang. Forventningsfulle, men vi visste egentlig veldig lite om hva som ventet oss. Noen hadde søkt litt på nettet og funnet ut litt om byen, men hva dette virkelig dreide seg om visste vi ikke. Hadde vi visst det, hadde vi kanskje takket nei..??

Vi kom fram til hotellet seint på kvelden, Hadleigh Gables hotell. Ingen møtte oss. Lørdag vr det ut i byen og prøve å finne frem til kirken vi skulle synge i om kvelden, St. Nicholas church.

Selv så jeg den enorme katedralen i byen, men jeg gikk ikke dit. Jeg tok turen ned i sentrum der jeg så et kirketårn. Da jeg kom dit viste seg seg å være den katolske kirken, en Mariakirke. Der var det altså ikke. Da var det å gå mot den virkelig store kirken. På skiltet utenfor skjønte jeg at dette var St. Nicholas chuch. Da tenkte jeg: «hva er det vi rotet oss borti nå? Dette her er nok litt i overkant for oss!» Kirken var åpen og det var et yrende liv der inne, av folk som forberedte julemarkedet. Der inne henvendte jeg meg til et tilfeldig menneske i kafeen. Det viste seg å være Jane jeg møtte der, og hun var en av de sentrale i dette markedet. Hun visste om oss og vi fikk ordnet med øvelse i kirkene seinere på dagen. Markedet den gangen gikk fra søndag til tirsdag. Konserten skulle være om kvelden.

Kirken var en drøm å synge i bortsett fra temperaturen. Det var utrolig kaldt der inne. Pusten var synlig fra munnen på oss alle. Ved konserten var antall publikummere 40. Ikke så mange i den store kirken, men vi var ikke skuffet. Vi trakk jo ikke mer folk hjemme, så til utlanet å være, var dette bra. Men arrangøren var ikke fornøyd. Været den dagen var mildt sagt elendig, slik at arrangørene var skuffet på våre vegne. De sa da at de skulle invitere oss en gang til, slik at vi kunne se at det gikk an å trekke folk til en slik konsert. Hvert år hadde det vært nye kor som holdt konserter. Ingen av dem var blitt invitert tilbake. Vi hadde en flott tur til England, og det skulle ikke bli den siste. Ny invitasjon kom utpå nyåret.

07. desember sang vi ved lysmesse i Svarstad kirke.
Antall øvelser dette året var 32.

2004:
29. februar deltok vi ved gudstjeneste i Hem kirke.
01. april deltok vi ved musikkandakt i Svarstad kirke.
16. mai sang vi i Styrvoll kirke.
10. oktober var vi for første gang utenfor bygda, om vi ser bort i fra England. Da sang vi ved et arrangement i Misjonskirken i Skien.
14. oktober sang vi ved Høsttakkegudstjeneste i Svarstad kirke.
17. oktober hadde vi konsert i Langestrand kirke sammen med Charlotte Thingelstad.
26.-29. nov. var det England for andre gang. Denne gangen visste vi litt mer om hva som ventet oss og vi bodde på The Star Hotel.
05. des var det lysmesse i Svarstad kirke.
I alt hadde vi 35 øvelser dette året, noe som er rekord for koret.

2005:
09. januar hadde vi julekonsert i Svarstad kirke. Det var for å presentere englandsprogrammet i sin fulle bredde for hjemmepublikum, med Charlotte Thingelstad og  Birgitte Høgsveen.
16. januar sang vi ved gudstjeneste i Svarstad kirke.
23. og 28. april spilte vi inn cd i Kroken kapell.
09. juni hadde vi konsert i Veierland kirke.
03. juli sang vi ved gudstjenesten på Nordgardsetra.
23. juli hadde vi konsert i Stolpehuset i Kjærra for et amerika-slektstevne. Det var populært.
29. september holdt vi konsert i Styrvoll kirke anledning Mikkelsmesse.
13. oktober deltok vi ved høsttakkegudstjeneste i Svarstad kirke.
20. oktober var vi på Østre Kvelde bedehus og sang i anledning en misjonsbasar.
13. november sang vi på et arrangement i regi av Hvittingfoss viseklubb.
19. november var det kirkebasar der vi deltok.
25.-28. nov var det England for tredje gang. Der fikk vi omvisning i rådhuset og det var under takketalen etter koserten at borgemesteren sa at dette burde bli en årlig foreteelse. Han fikk rett!
04. desember var det lysmesse i Svarstad kirke.
10. desember framførte vi Camille Saint-Säens Juleoratorium i Svarstad kirke med solister og orgelakkompagnement. Dette var et samarbeidsprosjekt med koret Korint i Efteløt.
11. desember ble den samme konserten framført i Efteløt kirke.
16. desember hadde vi julekonsert i Hvarnes kirke.

Dette året hadde vi 34 øvelser

2006:
5. mars hadde vi konsert i Tjølling kirke sammen med flere andre kor og Jan Werner Danielsen. Det var populært og spennende.
27. april deltok vi ved et hyggetreff i Efteløt menighetshus.
30. april arrangerte vi en sangkveld på ungdomsskolen.
11. mai hadde vi sangkveld på Gavelstad
02. juli sang vi igjen ved gudstjeneste på Nordgardsetra.
27. september sang vi ved en sanitetsfest på Breidablikk.
28. september hadde vi konsert i Vassås kirke i anledning Mikkelsmesse.
19. oktober deltok vi ved høsttakkegudstjeneste i Svarstad kirke.
05. november sang vi ved kunst- og hobbymesa i gymsalen.
18. november sang vi ved kirkebasaren.
01. – 04. des var vi igjen i England, for fjerde gang.
10. desember sang vi ved lysmesse i Svarstad kirke.
14. desember hadde vi julekonsert i Styrvoll kirke med etterfølgende juleavslutning på Vindfjell.
Dette året fikk koret sin høye beskytter : Karin Sogn

I alt hadde vi 26 øvelser

2007:
16. januar sang vi ved en kveldsgudstjeneste i Hem kirke i forbindelse med bispevisitas.
17. januar sang vi ved kulturkveld i forbindelse med den samme bispevisitasen.
21. januar sang vi ved visitasgudstjenesten i Svarstad kirke og ved kirkekaffen i gymsalen etterpå.
04. februar sang vi på avskjedsgudstjenesten til sokneprest Øyvind Christophersen.
25. mars sang vi på kulturkveld i regi av Lardal musikkorps.
27.-29. april arrangerte vi vårt første seminar med Per Oddvar Hildre. Det var på Gavelstad, og ble avsluttet med konsert i gymsalen.
01. juli sang vi ved gudstjenesten på Nordgardsetra
26. august sang vi ved Hvittingfossmarkedet.
21. september hadde vi konsert i Svarstad kirke i forbindelse med kirkens 350-årsjubileum.
23. september sang vi ved jubileumsgudstjenesten i kirken.
25. oktober hadde vi konsert sammen med panfløytespilleren Edy Mihaescu.
10. november sang vi ved kirkebasaren.
30. nov-3. des var det England for femte gang. DEt var siste gang med Terry som hotelleier.
09. desember sang vi ved lysmesse i Svarstad kirke.
13. desember hadde vi julekonsert i Styrvoll kirke og var på Vindfjell etterpå.

Totalt hadde vi 31 øvelser dette året.

2008:
2. januar sang vi på juletrefest på Breidablikk.
13. februar sang vi ved gudstjeneste i Svarstad kirke.
27. april hadde vi sangkveld i gymsalen. Da ble Karen Sogn utnevnt til æresmedlem i koret.
06. juli sang vi ved gudstjeneste på Nordgardsetra.
31. august sang vi ved markedsdagene på Hvittingfoss.
03. september sang noen fra koret ved konsert i Søndre Slagen kirke med Johan Christer Novsjø og Karsten Isachsen
04. september ble konserten gjentatt i Svarstad kirke med hel koret.
09. oktober hadde vi konsert sammen med korgruppen Camerata fra Hviterussland.
23. november hadde vi julekonsert i Svarstad kirke for å teste ut Englandsprogrammet.
28. nov-1.des var det England på ny, for sjette gang. Nye hotelleiere . Det falt ikke helt i smak.
04. desember sang vi ved pensjonisttreff på Breidablikk.
07. desember var det lysmesse i Svarstad kirke.
11. desember var det julekonsert i Styrvoll kirke.

I alt ble det 29 øvelser dette året.

2009:
2. januar sang vi på juletrefesten på Breidablikk.
02. april sang vi ved sangkveld i Kvelde kirke sammen med koret NYKO.
14. mai sang vi ved misjonsbasar på bedehuset.
29.-31. mai hadde vi nytt seminar med Per Oddvar Hildre. Denne gangen på Breidablikk med konsert der på søndag.
05. juli sang vi ved gudstjenesten på Nordgardsetra.
12. juli holdt vi en liten konsert på Hedrum bygdetun.
05.- 06. september dro vi på tur til Kristiansand og Søm kirke. Morsomt å få synge i den flotte kirken med den enorme akustikken. Lørdag hadde vi et øvelsesseminar og søndag sang vi ved gudstjenesten i kirken.
12. september sang vi i Heidi og Glenn-Hugos vielse i Svarstad kirke.
01. oktober la vi øvelsen til Klokkergården i forbindelse med en utstilling der.
Denne høsten ble vi også utnevnt til kulturambassadører for Lardal kommune.
14. november var det igjen kirkebasar i gymsalen.
27.-30. nov dro vi igjen vesterveg med England i sikte for sjuende gang. Denne gangen fikk også noen av oss synge i begravelse der borte, en ganske sterk opplevelse.
06. desember sang vi ved lysmesse i Svarstad kirke.
13. desember var det igjen julekonsert i Styrvoll kirke.

I alt 30 øvelser dette året.

2010:
02. januar sang vi ved juletrefesten på Breidablikk.
10. januar hadde vi julekonsert i Hvittingen kulturhus på Hvittingfoss.
17. mars hadde vi konsert i Svarstad kirke sammen med Black Sea Don Casacks. En spennende opplevelse, og for en gangs skyld var mannsrekka stor nok.
22. april sang vi ved misjonsbasar på bedehuset.
20. mai hadde vi sangkveld på Gavelstad.
27. mai sang vi på sykehjemmet.
04. juli sang vi ved gudstjenesten på Nordgardsetra i et litt ufyselig vær.
04. september var det markedsdag i Svarstad og vi hadde ansvar for kveldens fest.
18.-19. september hadde vi besøk av Søm kirkekor fra Kristiansand. Vi hadde sangkveld på lørdag i gymsalen, og deltok ved søndagens gudstjeneste i Svarstad kirke
13. november sang vi ved kirkebasaren i gymsalen
28. november var det lysmesse og førjulskonsert i Svarstad kirke
03.-06. des var det England for åttende gang. Denne gangen ed Gjøril Songvoll som ny solist og vi var tilbake på The Star Hotel.
12. desember var det julekonsert i Styrvoll kirke.

I alt hadde vi 28 øvelser dette året.

2011:
2. januar sang vi på juletrefesten på Breidablikk.
13. januar hadde vi julekonsert på Gavelstad.
26.-27. mars dro vi igjen til Kristiansand og Søm kirke. Der hadde vi sangkveld på lørdag og sang på gudstjenesten søndag. Det var morsomt å synge sammen med Søm kirkekor.
31. mars var det misjonsbasar på bedehuset.
06.- 08. mai hadde vi seminar med Per Oddvar Hildre for tredje gang. Like morsomt som tidligere.
05. juni sang noen av oss i konfirmasjon i Hof.
03. juli sang vi ved gudstjenesten på Nordgardsetra.
16. oktober hadde vi den første jubileumskonserten i Svarstad kirke. Den ble akkurat så vellykket som vi kunne håpet på. Her fikk vi virkelig vist oss fra vår beste side. Anders Vangen og Filip Natanael Håkestad var solister
05. november hadde vi vår andre jubileumskonsert, denne gangen i gymsalen på ungdomsskolen. Foruten koret, deltok også Bernt Ola Volungholen, et veldig trivelig bekjentskap. Etter konserten var det jubileumsmiddag på Gavelstad.

Totalt har vi hatt 317 øvelser; da er ikke øvingshelger og stemmeøvelser regnet med.
Vi har hatt 25 konserter og opptredener i England.

26. november sang vi ved julegrantenninga i Svarstad sentrum. Vi gikk rundt og bidro med vår sang i alle Lardals butikker, samt at vi sang en liten konsert på sykehjemmet og ved tenninga av selve julegrana utenfor kirken. Et veldig trivelig tiltak!

27. november sang vi ved lysmessa i Svarstad kirke
02.- 05. desember: England og Great Yarmouth for niende gang. Minst like vellykket som tidligere år.
11. desember deltok vi på julekonsert i Styrvoll kirke.

I alt 32 øvelser dette året.

2012
08. januar hadde vi julekonsert i Vittingen kulturhus på Hvittingfoss. Englandsprogrammet ble gjennomført.

11. mars sang vi ved gudstjeneste i Svarstad kirke der et forslag til ny liturgi ble gjennomført. Flott opplevelse der vi spilte en meget viktig rolle, både gjennom korsang og liturgiske ledd.

18. mars deltok vi ved konsert i gymsalen på ungdomsskolen i regi av Lardal musikkorps. Mange lokale aktører deltok. Vi fikk vist oss fram fra en flott side.

15. april arrangerte vi vårkonsert i gymsalen på ungdomsskolen. Gjestekor var ”Skibergkoret” fra Hof. Et trivelig bekjentskap. Vi fikk sunget mye den dagen og viste oss igjen fram fra en god side.

19. april sang vi ved Misjonsbasar på svarstad bedehus.

03. mai sang vi ved et Sanitetsmøte i Borgen skianlegg.

05. mai hadde vi konsert i Svarstad kirke sammen med Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen. Spennende musikk i folketonedrakt å stifte bekjentskap med.

31. mai holdt vi en liten konsert på Sykehjemmet.

02. og 03. juni spilte vi inn ny jule-CD i Kroken kapell.

07. juni hadde vi sommeravslutning på Kinna-seter hos Laila og Lars Omholt.
Innsatsprisen gikk til John Arne Hellingsrud.

01. juli sang vi som vanlig ved gudstjenesten på Nordgardsetra. Til tross for litt regn, fungerte det fint.

08. september sto vi som arrangør av matsalg og fest ved markedsdagen i Svarstad.

09. september tok vi nye bilder av koret i Kjærra. Øivind Sandum tok bildene. Etter fotoseansen holdt vi en liten konsert i Stolpehuset i anledning Kulturminnedagen for Vestfold, der vi presenterte 5 Sandberg-sanger for et ganske stort publikum. Dessuten nøt vi en deilig laksesuppe!

16. september sang vi ved gudstjenesten i Svarstad kirke i anledning Svarstad Sjømannsmisjons 100 års jubileum.

20 september deltok vi med sang ved åpningen av den nye Huldrehallen i Lardal.

14. oktober arrangerte vi Prøysen-konsert i den nye Huldrehallen. Bernt Ola Volungholen var hyret inn som gjesteartist og han bidro til den rette prøysenstemningen med sin kledelige dialekt. Veldig mye folk!

29.nov-3.des: Englandstur for 10. gang. En utrolig flott opplevelse ble det.
Konsert i Bergh Apton church med afternoon tea i forkant rundt om i 17 ulike hjem.
Fullt hus på konserten.
St. Nicholas Minster på lørdag med nok et fullt hus.
I alt 8 små og store opptredener. På pub, i rådhuset, ved åpningsseremoni, ved avslutningsseremoni, gudstjenenste søndag morgen og konsert søndag formiddag.
NRK var med på turen med fotograf og journalist. De laget et innslag for Norge Rundt som sendes på julaften.

09. desember sang vi julen inn i Svarstad kirke som vanlig.

13. desember: Vi hadde en kort stuntkonsert på SPAR-Hvittingfoss, i forbindelse med fotballgruppas CD-salg. En flott opplevelse. Etter på var det juleavslutning på skolen med Luciaopptog, kaker, kaffe og utlodning. Innsatsprisen gikk denne gang til Laila Omholt.

16. desember: Vi deltok ved ”Vi synger julen inn” i Styrvoll kirke.

21.desember: Vi deltok ved ”Vi synger julen inn” i Hvarnes kirke. Stor suksess. Avsluttet med Hallelujakoret og Pilegrimsvelsignelsen.

Dermed var året 2012 til ende.

2013
06. januar var det igjen klart for den etter hvert tradisjonelle ”Vi synger jula ut”-konserten. Denne gang i bygdas nye storstue, Huldrehallen.
Hele englandsprogrammet ble presentert, i et rom det er vanskelig å synge i.

25. februar holdt ei gruppe på 10 fra kantoriet en liten konsert, på årsmøtet i Lardal pensjonistforening.

10. mars deltok vi ved Beatles-konsert i Huldrehallen, sammen med Lardal Musikkorps og solist Roar Tidemansen. Et flott arrangement, der vi også gjorde en god innsats.

11. april sang vi ved Misjonsbasar på bedehuset i Svarstad. Veldig flott sang.

26.-28. april var det igjen klart for nytt korseminar med Per Oddvar Hildre. Nok en gang et vellykket arrangement med omkring 60 aktive deltakere fra et stort område.

17. mai sang vi ved dagens festarrangement i Huldrehallen. Kjell holdt også talen for dagen.

30. mai: Konsert på Klokkergården i forbindelse med Den Kulturelle Spaserstokken.

01. juni: Sang og Musikk-stevne i Huldrehallen i regi av Evangelisk Misjon. Mye folk og stor stemning. Fin sang.

06. juni hadde vi sommeravslutning hos Linda Nilsen i Kroken. Innsatsprisen gikk til Marit Hustuft for lang og tro tjeneste.

07. juli sang vi vakkert ved gudstjenesten på Nordgardsetra. Bra frammøte! Dermed var det sommerferie.

12.oktober sang vi ved foajekonsert i Ibsenhuset i Skien, sammen med Speidermusikken. En spennende konsert og masse folk.

20. oktober arrangerte vi ”Jørgen Sandberg-kveld” i gymsalen. Medvirkende var Morten Solli, Gunvor Ruberg og Gro Lindtvedt. Mye folk!

28. november – 2. desember var vi igjen i England. For 11. gang. Stor suksess med konserter både i Great Yarmouth og Bergh Apton. I alt 5 større eller mindre opptredener. Solister var som i fjor: Bernt Ola Volungholen, Kathrine Amdam Eckholm og Filip Natanael Håkestad.

08. desember sang vi ved Lysmesse i Svarstad kirke. Vi framførte 5 sanger for et stort publikum.

15. desember sang vi julen inn i Styrvoll kirke. En fin opplevelse.

Dermed var et begivenhetsrikt 2013 til ende.

2014

5. januar sang vi jula ut i Svarstad kirke. Englandsprogrammet ble presentert for et rimelig stort og begeistret publikum. En solid innsats fra korets side. Filip Natanael Håkestad var solist.

18. januar hadde vi korseminar med Bernt Ola Volungholen og Kathrine Amdam Eckholm. Et flott seminar som forhåpentligvis gjorde oss til bedre og mer bevisste korsangere.

9. mars deltok vi på konsert sammen med Lardal Musikkorps der temaet var musikaler. Et spennende prosjekt. Hanna Linnea Lindtvedt og Filip Natanael Håkestad var solister.

22.-23. mars reiste vi til Kristansand for å besøke Søm kirkekor. Lørdag øvde vi sammen, lærte hverandre sanger og hadde en liten konsert for hverandre i Søm kirkes fantastiske akustikk.

Søndag sang begge korene ved gudstjenesten i Grim kirke.

22. april sang en gruppe fra koret for Gunnar Sogn på hans 90 års dag.

16.-18. mai hadde vi besøk av The Mayor of Great Yarmouth, mr. John Burroughs og følge. Hyggelig med en gjenvisitt fra byen vi har besøkt så mange ganger.

17. mai deltok vi i barnetoget og var forsangere utenfor sykehjemmet. Deretter sang vi ved jubileumsforestillingen i Huldrehallen.

18. mai var en gruppe fra koret forsangere ved konfirmasjonsgudstjenesten i Hem kirke, der også borgermesteren var til stede.

25. mai var en gruppe fra koret forsangere ved konfirmasjonsgudstjenesten i Svarstad kirke.

1.juni var en gruppe fra koret forsangere ved konfirmasjonsgudstjenesten i Styrvoll kirke. Mange gode tilbakemeldinger på spesielt god sang ved alle konfirmasjonsgudstjenestene. Mye takket være oss!

5. juni hadde vi en uformell rekrutteringskveld på Klokkergården. 2 nye ansikter dukket opp og vi håper vi ser dem igjen ved semesterstart i august.

11. juni deltok vi med vår sang ved 5 års jubileet på Gavelstad

29. juni sang vi som vanlig ved friluftsgudstjenesten på Nordgardsetra. Bra frammøte både av korsangere og publikum. Kaldt, men bra vær.

31. august sang vi ved gudstjeneste i Svarstad kirke med innsettelse av ny sokneprest og konfirmantpresentasjon. Flott innsats.

20. september deltok vi ved sangerstevne i Sliperiet i Larvik sammen med 10 andre kor. Morsomt arrangement og artig å høre så mange kor, ikke minst det store felleskoret.

20.-24.november: Tur til England for 12. gang. Konserter i St. Nicholas Minster og i Bergh Apton church. Alt i alt 6 opptredener. Solister var: Filip Natanael Håkestad, Gjøril Songvoll og Hanna Linnea Lindtvedt.

29. november: Sang ved julebasar i gymsalen. Deretter spredte vi litt julesang i alle Svarstads butikker. Alltid Morsomt.

30. november: Sang ved Lysmesse i Svarstad kirke. En vakker forestilling og fin sang.

7. desember: Holdt julekonsert i Svarstad kirke. Sang programmet fra England og med de tre samme solistene, Hanna Linnea Lindtvedt, Filip N. Håkestad og Gjøril Songvoll. En flott konsert og et ganske stort publikum!

11. desember: Hadde vi juleavslutning på Gavelstad med god mat.

14. desember: Vi deltok ved «Vi synger julen inn» i Styrvoll kirke.

2015:

22. mars: Konsert i gymsalen sammen med Lardal musikkorps. Tema denne gangen var: Filmmusikk. Flott konsert.

24.-26. april: Korseminar med Per Oddvar Hildre for 5. gang. Denne gangen i Huldrehallen. Musikere var Ytre Suløens Jassensemble med Morten Gunnar Larsen på piano. Birgitte Grytten Velsvik var flott sangsolist. Ca 75 sangere.

7. mai: Misjonsbasar i gymsalen. Som vanlig ikke all verdens med publikum, men fint å delta.

11. juni: Hadde en liten forsommerkonsert på Sykehjemmet for en fornøyd tilhørerskare.

28. juni: Sang ved gudstjeneste på Nordgardsetra. Været var ok, men litt kaldt. 15 sangere stilte. Flott!

29. oktober: Vi sang ved Misjonsmesse i gymsalen. Veldig bra korsang!

19.-23.nov: England og Great Yarmouth for 13. gang. Like vellykket som alltid med konserter i St. Nicholas Minster og Bergh Apton church. Solister var Filip N. Håkestad og Birgitte Grytten Velsvik.

28. nov: Noen av oss sang ved julegrantenningen i Svarstad.

29. nov: Vi sang ved lysmesse i Svarstad kirke. Fin innsats og flott sang.

06. des: Vi sang ved Blomsterbutikken i Svarstads 40 års jubileum. Deretter var det duket for Julekonsert i Svarstad kirke med englandsprogrammet. Flott konsert og ganske bra med besøkende. Før konserten tok Øivind Sandum nytt bilde av koret.

10. des: Vi hadde juleavslutning på Gavelstad med god mat.

13. des: Vi deltok ved «Vi synger jula inn» i Styrvoll kirke.

2016

13. mars: Konsert i Svarstad kirke sammen med Roar Engelberg på panfløyte. Vi sang et stort repertoar med krevende sanger. Det ble en solid konsert og en fin prestasjon. Veldig flott var det å synge til panfløytespill. Ganske bra publikumsbesøk.

02. april: Vi sang ved åpningen av Frivilligsentralen i Lardal. Mye publikum å synge for.

21. april: Vi sang ved den tradisjonelle misjonsbasaren i gymsalen. En solid innsats der fra vår side.

24. april: Vårkonsert i gymsalen sammen med Lardal Musikkorps. Tema denne gang var: Norske sanger og viser. Flott arrangement!

30. juni: Konsert i Svarstad kirke sammen med Göran Fristorp i forbindelse med Vestfoldfestspillene. En veldig flott opplevelse og et verdig punktum for vårsemesteret.

13. august: Høstsemesteret startet med stuntkoropptreden ved Markedsdagen i Svarstad. Vi sang både i markedsteltet og på butikken. Populært innslag.

16. september: Vi sang i Svarstad kirke ved fellesmøte der Egil Svartdahl var taler. Flott å delta der.

16. oktober: 15 års jubileumskonsert i Svarstad kirke. Solister: Filip Natanael Håkestad og Anette Øvretveit fra Porsgrunn. Flott konsert og bra besøk.

6. november: Vi sang ved Allehelgensdagsgudstjeneste i Hvarnes kirke. Hallelujakoret som postludium, og stående applaus!

11. november: En 13 sangers gruppe sang ved basar og 110 års jubileumsfest på Fredheim i Hvarnes. Flott innsats og vakker klang.

24.-28. november: England og Great Yarmouth for 14. gang. Virkelig god konsertprestasjoner, ingen problemer under generalprøvene (!), fulle hus og besøk på Somerleyton Hall. Ikke minst: Fint vær!

4.desember: Vi sang ved lysmesse i Svarstad kirke. Fin opptakt til egen julekonsert med «O helga natt» som postludium.

10. desember: En gruppe fra koret sang ved feiringen av Aud Fagerholt sin 70 års dag i Thor Heyerdahls barndomshjem i Larvik.

11. desember: Julekonsert i Svarstad kirke med hele englandsprogrammet. Solister som i England: Anette Øvretveit og Filip N. Håkestad. Flott og solid innsats fra koret i et stort konsertprogram. Relativt bra med folk. Dermed kunne koristene ta en velfortjent juleferie.

2017

5.januar: Startet året med 5 nye sangere på første øvelse. Ny rekord?

12. januar: Vi sang julesanger på Sykehjemmet i Lardal.

22. mars: Vi deltok med sang ved kulturkveld i Svarstad kirke i forbindelse med Bispevisitas. En flott kveld og fin sang.

26. mars: Vi sang ved gudstjeneste i Svarstad kirke i forbindelse med Bispevisitas. Flott innsats både i liturgi og korsang.

26. mars: Vårslepp-konsert sammen med Lardal Musikkorps. Mye flott sang og musikk med Battle Hymn som en høydare.

31. mars-2.april: Vi arrangerte det 6. korseminaret med Per Oddvar Hildre. Drøyt 50 deltakere. Pianist var Per Arild Skorgen og solist var Birgitte Grytten Velsvik. En flott konsert avsluttet det hele søndag ettermiddag. En stor takk til alle kormedlemmer som bidro til at arrangementet kon vel i havn.

23. april: Vi arrangerte konsertbasar i gymsalen. Gjest var Bjørn Bergene fra Kvelde som leste fra sine bøker. Et utrolig morsomt innsalg. Vi gjorde også våre musikalske saker på en aldeles utmerket måte. Mye folk.

26. april: Vi sang på vårfest på Øste Kvelde bedehus. Mye folk og vakker sang fra oss.

4. mai: Vi deltok ved den årlige misjonsbasaren i gymsalen. Vi utgjorde de fleste tilstedeværende, men sang vakkert for de få!

10. juni: Vi sang ved Omholt-festivalen 2017 på Hjerpeland. Et morsomt arrangement og et veldig entusiastisk publikum.

13. juni: Vi sang ved Misjonsselskapets møte på Gjennestad og dermed var alt gjort dette halvåret.

24. september: Vi sang ved gudstjeneste i Svarstad kirke i forbindelse med gullkonfirmantene. Flott sang!

15. oktober: Vi arrangerte «Sang-glede»-kveld i gymsalen. Gjester var koret HumLa fra Larvik. Et flott arrangement og morsomt å høre HumLa og synge sammen med dem. Arrangementet var i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Godt besøkt.

23.-27. november gjestet vi Great Yarmouth i England for 15. gang. Store opplevelser ble oss til del og flott konserter fikk vi gjennomført. Og strålende sol omtrent hele tida.

3. desember deltok vi som vanlig ved lysmesse i Svarstad kirke. Det har vi gjort siden 2003. Dermed har vi sunget på like mange lysmesser som vi har vært i England.

7. desember var det juleavslutning på Gavelstad i tradisjonell stil.

10.desember: Vi arrangerte vår tradisjonelle julekonsert i Svarstad kirke, der programmet fra England var sentralt. Med oss som solister hadde vi Maria Røsholt, Filip Natanael Håkestad og Roar Engelberg på panfløyte. Morsomt å se at vi klarte å fylle kirken, også med folk på galleriet!

2018

14. januar: Lardal: Ny kommune; samme kultur! Vi deltok med fin sang for et stort publikum, ordfører, rådmann og kultursjef i Huldrehallen i forbindelse med kommunesammenslåingen.

En storslagen kulturmønstring som på en fin måte viste hva Lardal har å by på av musikalske krefter.

03. februar: En gruppe fra koret sang i en kombinasjon av bryllup og 50 års dag i Hof, der Turid fylte 50 og kombinerte feiringen med å gifte seg med Steinar.

11. mars: KONSERTBASAR i gymsalen. Det var 2. gang vi hadde denne type arrangement. Kåsør var Even Sundby. Et flott arrangement, i ord, toner og penger!

3. mai: Misjonsbasar i gymsalen. Som vanlig sang vi for de få.

3. juni: Vi deltok på Langesund Internasjonale Shantyfestival. Vi sang ved en utrolig flott gudstjeneste i Langesund kirke på formiddagen og i festvalteltet på ettermiddagen.

7. juni: Vi sang på sykehjemmet i Lardal før vi hadde sommeravslutning på Klokkergården.

18.august: Vi sang ved arrangementet «Svarstadmarsjen» på scenen ved barneskolen, i lett regnvær.

23. august: De offisielle øvelsene startet opp igjen etter ferien, med et nytt ansikt i rekkene!

26. august: Vi sang ved gudstjenesten i Svarstad kirke i anledning sokneprestens avskjed. Fin sang.

 

– dirigent Kjell Håkestad